Etelä-Suomen Voima Oy - Sydfinska Kraft Ab

Etelä-Suomen Voima Oy
Sydfinska Kraft Ab

Mannerheiminkatu 24, PL 95, 06101 PORVOO
Mannerheimgatan 24, PB 95, 06101 BORGÅ

puh. / tfn +358 19 661 411
faksi / fax +358 19 661 4211

Akke Kuusela
Toimitusjohtaja
Verkställande direktör
gsm +358 40 715 4440